FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Realizujte svůj projekt s námi

Máte-li svůj projekt připravený k realizaci včetně stavebního povolení nebo alespoň územního rozhodnutí ,neodvolatelného příslibu poskytnutí financování formou úvěru nebo půjčky a chybí vám zajištění poskytnutých financí.
Je zde prostor pro společnou realizaci Vašeho projektu.
My nemáme zájem si Váš projekt přivlastnit, ale pouze pomoci tento ekonomický zajímavý projekt zrealizovat za bezpečných a vzájemně výhodných podmínek pro obě strany.

A to dle následujících variant:

[1] Generální dodavatel díla:
Námi pověřená společnost se stane generálním dodavatelem projektu – pro realizaci vašeho , abychom měli plně garantováno, že finanční prostředky pod naší zárukou budou použity skutečně a pouze do schváleného projektu a tento projekt bude 100 % zrealizován.

[2]Zástavou 76% obchodního podílu podílu firmy nebo 76% akcií firmy podle statutu právní formy po dobu čerpání a splacení úvěru ve prospěch ASTORIA MANAGEMENT GROUP CZ,s.r.o.
Tato zástava musí být provede formou notářského zápisu a zveřejněna jeho registrací v registru a uvedením v obchodním rejstříků dle platných zákonů.

[3] Podmínkou je také, že projekt musí být ve vlastnictví firmy ,která podepsala smlouvu o ručení k poskytnutému úvěru nebo zápůjčce a pro kterou bylo vystaveno Ručitelské prohlášení s následnou zaruční listinou pro věřitele a to po celou dobu čerpání úvěru a jeho splacení. Projekt nemůže být převeden na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele ručitelského prohlášení a záruční listiny .
Po vrácení finančních prostředků a ukončení platnosti záruční listiny bude zrušeno zástavní právo na obchodní podíl nebo akcie firmy.

[4]Založení společně společnosti (JVA) (dříve sdružení). Také je možná forma Tichého společníka s právem kontrolovat činnost firmy.
4.1/Žádost o pomoc s poskytnutím ručení k realizaci projektu.
(Přílohou musí být uvedený projekt včetně Feasibility study, Cash Flow , neodvolatelný příslib financování bankou,pokud nefinancuje banka, ale firma nebo fyzická osoba : Musí být doložena finanční způsobilost k financování poskytovaného úvěru uvedenou firmou, potvrzená její bankou.)
Nejlépe již samotná úvěrová smlouva s odkládací podmínkou na čerpání poskytnutého úvěru . Touto odkládací podmínkou pro čerpání úvěru je pouze doručení záruční listiny za poskytnutý úvěr.
4.2/Podepsání smlouvy o ručení a poskytnutí ručitelského prohlášení a záruční listiny za poskytnutý úvěr věřiteli.
Přílohou musí být uvedený projekt, neodvolatelný příslib financování bankou, pokud nefinancuje banka ale firma nebo fyzická osoba musí doložit finanční způsobilost k financování poskytovaného úvěru.(viz odstavec výše).

Nejlépe již samotná úvěrová smlouva s odkládací podmínkou na čerpání poskytnutého úvěru . Touto odkládací podmínkou pro čerpání úvěru je pouze doručení záruční listiny za poskytnutý úvěr.
4.3/Podepsání ručitelského prohlášení s přílohou textu záruční listiny banky a doručení věřiteli podle úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce pro zahájení čerpání úvěru kurýrní poštou na adresu věřitele.[Rozumí se tím splnění jediné odkládací podmínky úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce – “Doručení záruční listiny věřiteli ,pro zahájení čerpání úvěru nebo zápůjčky”].

[5]Také je možná forma Tichého společníka s právem kontrolovat činnost firmy.
5.1/Žádost o pomoc s poskytnutím ručení k realizaci projektu.
(Přílohou musí být uvedený projekt včetně Feasibility study, Cash Flow , neodvolatelný příslib financování bankou,pokud nefinancuje banka, ale firma nebo fyzická osoba : Musí být doložena finanční způsobilost k financování poskytovaného úvěru uvedenou firmou, potvrzená její bankou.)
Nejlépe již samotná úvěrová smlouva s odkládací podmínkou na čerpání poskytnutého úvěru . Touto odkládací podmínkou pro čerpání úvěru je pouze doručení záruční listiny za poskytnutý úvěr.
5.2/Podepsání smlouvy o ručení a poskytnutí ručitelského prohlášení a záruční listiny za poskytnutý úvěr věřiteli.
Přílohou musí být uvedený projekt, neodvolatelný příslib financování bankou, pokud nefinancuje banka ale firma nebo fyzická osoba musí doložit finanční způsobilost k financování poskytovaného úvěru.(viz odstavec výše).

Nejlépe již samotná úvěrová smlouva s odkládací podmínkou na čerpání poskytnutého úvěru . Touto odkládací podmínkou pro čerpání úvěru je pouze doručení záruční listiny za poskytnutý úvěr.

5.3/ Podepsání ručitelského prohlášení s přílohou textu záruční listiny banky a doručení věřiteli podle úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce pro zahájení čerpání úvěru kurýrní poštou na adresu věřitele.[Rozumí se tím splnění jediné odkládací podmínky úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce – “Doručení záruční listiny věřiteli ,pro zahájení čerpání úvěru nebo zápůjčky”].
Pokud si myslíte,že vám některá forma spolupráce bude vyhovovat navštivte jednotlivá obchodní místa:

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení zpracovala firma Astoria Management Group CZ,s.r.o. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investicemi jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji – úvěrům nebo zápůjčkám a jejich ručení. Astoria Management Group CZ,s.r.o. vyzývá investory, aby podrobně seznámili s podmínkami možné spolupráce , do které chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do realizace
projektů s ručením třetí osobou.

Propagační sdělení k financování s naší účastí jako GD
Propagační sdělení k financování ve formě společnosti
Propagační sdělení postup k financování projektu tichý společník 89-2012Sb

Možnosti spolupráce při financování a realizaci projektů

Ve formě Generálního Dodavatele

ve formě založení společnosti podle zákona 89/2012 Sb

ve formě založení Tichého společníka podle zákona 89/2012 Sb

Procedure for joint financing of a project with partner the lender