Financování ve formě tiché společnosti

Založené podle zákona 89/2012 Sb

POSTUP PŘI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Generálního dodavatele a technický dozor určí poskytovatel Ručitelského prohlášení

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Global Investment Group CZ
Pražákova-Štýřice 1008/69 - AZ Tower,
Brno 639 00,Česká republika
IČO: Společnost založená podle zákona 89/2012 Sb
Společnost bez právní subjektivity jako sdružení právnických osob

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Global Investment Group CZ. (dále jen „GIGCZ“) a není nabídkou ani výzvou k poskytování ručení za úvěry nebo zápůjčky.

Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investováním. Poskytuje pouze krátký přehled o možné spolupráci ke společné realizaci projektu pokud je k dispozici projekt a jeho financování a schází ručení za poskytnutý úvěr nebo zápůjčku .

Dokument nenahrazuje odborné poradenství , ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a GIGCZ důrazně doporučuje investorům podstoupit doplnění odborných investičních a/nebo právních a/nebo daňových informací před tím, než učiní rozhodnutí.

Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k realizaci projektu, ani za daňovou nebo právní radu.

Investoři mohou získat při neplnění podepsané smlouvy z jejich strany ztrátu v podobě uložené kauce.

Potenciální ztráta je omezena na uloženou kauci pro plnění svého závazku z podepsané smlouvy.

Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností.

GIGCZ však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.

Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Investoři by se měli důkladně seznámit s podmínkami pro poskytování ručení ke svému projektu , nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do smlouvy o poskytnutí ručení za úvěr nebo zápůjčku.

Kontaktní formulář