Financování s naší účastí jako GD

POSTUP PŘI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Spolupráce na realizaci Vašeho projektu při výkonu Generálního dodavatele pro Váš projekt

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Generálního dodavatele a technický dozor určí poskytovatel Ručitelského prohlášení
Global Investment Group CZ
Pražákova-Štýřice 1008/69 - AZ Tower,
Brno 639 00,Česká republika
IČO: Společnost založená podle zákona 89/2012 Sb
Společnost bez právní subjektivity jako sdružení právnických osob

Postupné kroky Spolupráce na realizaci Vašeho projektu při výkonu Generálního dodavatele pro Váš projekt

1.Po ujištění se, že žadatel má reálný zájem na spolupráci při realizaci svého projektu a rozhodne se pro spolupráci se Společností Global Investment Group CZ (GIGCZ).

Následuje:

2.Odeslání požadavku – žádosti o spolupráci (Vyplňte prosím žádost zde na webové stránce). Žádost musí být vyplněna zcela a pravdivě.

3.K vyplněné žádosti přiložte požadované přílohy:

 • popis projektu Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo již stavební povolení
 • Studie proveditelnosti projektu
 • Neodvolatelný příslib financování projektu úvěrem nebo zápůjčkou vystavený financující bankou
  • Pokud je neodvolatelný příslib financování korporativní musí být doložen finanční způsobilostí firmy –finanční způsobilost potvrzena bankou korporace vydávající neodvolatelný příslib financování projektu .(forma potvrzení - Performance Bond) za splnění neodvolatelného příslibu financování nebo podepsané úvěrové smlouvy.

4.Po obdržené žádosti , jejím posouzení obdržíte odpověď : (i) zápornou nebo (ii) kladnou

5. Při obdržení kladné odpovědi požádáte zde na webové stránce o schůzku za účelem podpisu komplexní dokumentace pro vzájemnou spolupráci v naší právní kanceláři. Žádost o schůzku obsahuje komplexně vyplněný Client Information Sheet na jehož podkladě právní kancelář provede přípravu dokumentace

 • Smlouvu o smlouvě budoucí pokud podle vámi dodané dokumentace bude nezbytná
 • Smlouvu o poskytnutí ručení za úvěr nebo zápůjčku včetně textu Ručitelského prohlášení a textu bankovní záruční listiny
 • Smlouvu na dodávku (projektu) pozemní stavby
 • Smlouvu na dodávku subdodavatelské smlouvy (projektu) pozemní stavby
 • Smlouvu na dodávku prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 • Smlouvu na technický dozor realizace (projektu) pozemní stavby
 • Smlouvu na provedení blokace- zástavy obchodního podílu ve výši 76% ve prospěch poskytovatele ručitelského prohlášení
 • Smlouvu na uložení kauce formou směnky cizí (Tratta) ve prospěch poskytovatele ručitelského prohlášení
 • Smlouvu na uložení kauce formou směnky cizí (Tratta) ve prospěch žadatele o ručitelské prohlášení

6.Po dokončení přípravy vás právní kancelář vyzve prostřednictvím Společnosti Global Investment Group CZ k podpisu dokumentace v právní kanceláři

7.Pro garanci účasti na potvrzeném termínu současně obdržíte zálohovou fakturu ,kterou musíte zaplatit nejpozději dvě hodiny před zahájením schůzky. Garance kryje naše náklady pokud by jste na schůzku k podepsání smluv se v uvedený termín a čas nedostavili.

8.Po obdržení stanoveného termínu k podpisu smluvní dokumentace potvrdíte svoji účast a zaplatíte zálohovou fakturu.

9.Na schůzku k podpisu smluvní dokumentace přinesete :

 • Hotovost ve formě (šek) ke složení kauce [€300.000,00 Euro] nebo směnku cizí akceptovanou vaší bankou na plnění svých závazků ze smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o poskytnutém ručení.
 • Hotovost na zaplacení prováděné úschovy , obsloužení složené kauce a zaplacení faktury Astoria Management Group CZ,s.r.o za organizaci a přípravu smluvní dokumentace
 • Ověřenou kopii registrace s prokázáním práva firmu zastupovat a s právem za firmu podepisovat a firmu smluvně zavazovat.

9.Pruběh schůzky:

 • Kontrola požadované a předložené dokumentace
 • Podpis smlouvy o uložení požadované kauce se žadatelem a podpis smlouvy o uložení požadované kauce poskytovatelem
 • Odsouhlasení textů všech potřebných smluv a dalších postupů k podepsání smlouvy o poskytnutí ručení a z toho plynoucích dalších smluv k realizaci projektu.
 • Podpis smlouvy o poskytnutí ručení, ručitelského prohlášení
 • Podpis všech zbývajících smluv pro realizaci projektu

10. Po podepsání smluv, zaplacením poplatků právní kanceláři a notáři za pořízenou úschovu a firmě Astoria Management Group s.r.o schuzka končí.

11.Tímto okamžikem obě strany začínají plnit podepsané smlouvy pod dohledem právní kanceláře

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Global Investment Group CZ. (dále jen „GIGCZ“) a není nabídkou ani výzvou k poskytování ručení za úvěry nebo zápůjčky.

Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investováním. Poskytuje pouze krátký přehled o možné spolupráci ke společné realizaci projektu pokud je k dispozici projekt a jeho financování a schází ručení za poskytnutý úvěr nebo zápůjčku .

Dokument nenahrazuje odborné poradenství , ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a GIGCZ důrazně doporučuje investorům podstoupit doplnění odborných investičních a/nebo právních a/nebo daňových informací před tím, než učiní rozhodnutí.

Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k realizaci projektu, ani za daňovou nebo právní radu.

Investoři mohou získat při neplnění podepsané smlouvy z jejich strany ztrátu v podobě uložené kauce.

Potenciální ztráta je omezena na uloženou kauci pro plnění svého závazku z podepsané smlouvy.

Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností.

GIGCZ však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.

Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Investoři by se měli důkladně seznámit s podmínkami pro poskytování ručení ke svému projektu , nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do smlouvy o poskytnutí ručení za úvěr nebo zápůjčku.

Kontaktní formulář