Emise: GIGCZ1

Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?

Společnost založená podle zákona 89/2012 SB jejímž správcem je Astoria Management Group CZ,s .r .o. disponuje vlastním majetkem složeného z vlastnictví LLC "NS-OIL" s obratem cca 200 mil. Eur ročně a vlastnící firmu Limited company Liability Oil Company "Refinery Northern" s hodnotou projektu cca 5 mld.Euro.

Za společností stojí také zkušený tým spolupracovníků, kteří se v ropném průmyslu pohybují přes 20 let a disponují jedinečným know-how při otevírání nových nalezišť ropy a zpracovávání ropných produktů a jejich distribucí na trhu.

Dále tým odborníků pro ochranu životního prostředí a získávání pitné vody netradičním způsobem.

S Využitím ropných produktů se počítá nejméně do roku 2050 - 2060.
Velmi důležitým faktorem je vlastní těžba ,zpracování a distribuce. Modernizace zařízení umožní zvýšit kapacitu provozů pro vyšší výnosy z provozu a následně prostřednictvím nadačního fondu financovat objekty sociálního charakteru a památkové objekty včetně objektů pro výrobu životadárné tekutiny jako je pitná voda.

Emise dluhopisů obstarává a distribuuje banka jako Administrátor dluhopisů.
Na splacení emise dohlíží nezávislý Agent pro zajištění v jehož prospěch je poskytnuto ručení záruční listinou banky spolu s Administrátorem dluhopisů.

Základní informace

Emitent Astoria Management Group CZ, s.r.o.
Název emise RMCZRU
Měna Euro
Datum emise 04.06.2021
Datum splatnosti 31.12.2025
Emisní kurz 100 %
Lhůta pro upisování 04.06.2021 - 31.12.2024
Úroková sazba 4,25%
Výplata výnosů Ročně-zpětně
Jmenovitá hodnota 10.000,00
Celkový objem emise 1.000.000,00
Forma dluhopisů na řád
Podoba dluhopisů Listinná
ISIN: CZ003532731
Administrátor Vantu Bank
Agent Vantu Bank
Zajištěnost Dluhopisy zajištěné bankovní záruční listinou

Kontaktní formulář

Základní informace o emitentovi

Název: Astoria Management Group CZ,s.r.o
Adresa: Pražákova-Štýřice 1008/69 - AZ Tower,Brno 639 00,Česká republika
IČO: 09231633

Co se stane po odeslání vaší reservační objednávky ?

1. Obdržíte e-mail s potvrzením o úspěšném přijetí vaší objednávky od Administrátora dluhopisů.
2. Obdržíte od Administrátora dluhopisů smlouvu na úpis dluhopisů
3. Podepíšete smlouvu na úpis dluhopisů, podpis autorizovaný notářem, a doručíte Administrátoru dluhopisů zpět.[kurýrní poštou,nebo osobně]
4. Provedete platbu na účet administrátora dluhopisů podle podepsané smlouvy na upisování dluhopisů .
5. Po připsání platby na účet administrátora dluhopisů
6. Administrátor dluhopisů vám předá zakoupené dluhopisy podle požadavku doručení dluhopisu uvedeném ve smlouvě o upisování dluhopisů