Akcie

Akcie je cenný papír, který vydává akciová společnost. Existuje mnoho typů akcií, pro běžné investory jsou zajímavé hlavně ty, které jsou veřejně obchodovatelné na trhu cenných papírů (burze).

Investoři při investování do akcií obvykle očekávají růst jejich tržní ceny, která je dána nabídkou a poptávkou na finančních trzích. Důležitý je také případný dividendový výnos, který lze vyplatit z dosaženého ročního čistého zisku (po zdanění), a o jehož výši rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti.

Výraznou výhodou akcií je jejich likvidita – možnost cenné papíry rychle prodat a směnit je tak zpět na finanční hotovost. Investování do akcií zvyšuje pravděpodobnost vyššího výnosu, avšak vždy za cenu podstoupení odpovídajícího rizika. Podmínkou je ale dobrá znalost trhu, která je pro investora často časově velmi náročná.

Shrnutí investice do akcií:

  • potenciálně vyšší výnosy
  • likvidita akcií (vypořádání může proběhnout již v den jejich prodeje či obvykle max. do dvou dnů)
  • daňové zvýhodnění pro fyzické osoby (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů)
  • vysoká volatilita (kolísání) hodnoty akcií
  • průběžné nároky kladené na investora (čas, znalosti, informovanost)
  • vhodný delší investiční horizont (mimo spekulace)