Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Global Investment Group CZ ,založená podle zákona 89/2012 Sb se pevně zavazuje chránit vaše soukromí a dodržovat vaše volby. Shromažďované osobní i neosobní informace jsou chráněny podle nejvyšších světových standardů ochrany soukromí a údajů přijatých. Vždy jsme měli zavedený robustní a efektivní program ochrany údajů, který je v souladu se stávajícími právními předpisy a dodržuje zásady ochrany údajů. Uznáváme však naše povinnosti při aktualizaci a rozšiřování tohoto programu, abychom splnili požadavky nařízení GDPR .

Náš závazek
• Vaše údaje nebudou sdíleny, pronajaty ani prodány žádné třetí straně.
• Používáme nejmodernější bezpečnostní opatření k ochraně vašich informací před neoprávněnými uživateli.
• Dáváme vám možnost kontrolovat informace, které jste s námi sdíleli (opt-out)

Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb se zavazuje zpracovávat údaje v souladu se svými povinnostmi podle GDPR. Článek 5 GDPR vyžaduje, aby osobní údaje byly:
a. zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně ve vztahu k jednotlivcům;
b. shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely se nepovažuje za neslučitelné s původními účely;
c. přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; d. přesné a v případě potřeby aktualizované; je třeba podniknout veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány, byly neprodleně vymazány nebo opraveny;
e. uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud budou osobní údaje zpracovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření vyžadovaných GDPR za účelem hájit práva a svobody jednotlivců; a
f. zpracovávány způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, za použití vhodných technických nebo organizačních opatření. “

1. Všimněte si
Jasně vás budeme informovat, když budete požádáni o informace, které vás osobně identifikují („osobní údaje“), a budete mít možnost je poskytnout. Obecně jsou tyto informace vyžadovány, když [instalujete / stahujete / odebíráte] aktualizace produktu, informační bulletiny nebo jiné online služby.

2. Použití
Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:
• Poskytnout vám informace, které vám umožní využívat naše služby
• Automaticky přizpůsobit dokumenty podle vašich informací
• Upozornit vás na aktualizace, slevy nebo jiné služby od Astoria Management Group CZ
• Kontaktovat Vás v rámci vašeho založeného provozního účtu na naší webové stránce

Váš e-mail shromažďujeme, když používáte naše webové stránky, abychom vám mohli zasílat informační sdělení o postupech v naší spolupráci, jako je jejich účel a nejlepší využití, které z nich můžete udělat. Shromažďujeme také váš e-mail, abychom vám mohli  zasílat naše propagační nabídky.
Můžeme také shromažďovat vaše jméno, jazyk, měnu, operační systém, prohledávané dokumenty a informace o zemi pro lepší zážitek s produkty / službami Astoria Management Group CZ.
Když u nás zadáte objednávku, shromažďujeme váš e-mail za účelem abychom vám mohli zasílat informační sdělení o postupech v naší spolupráci. Také shromažďujeme vaše telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat v případě, že se tyto e-maily odrazí kvůli  překlepu ve vaší e-mailové adrese a pokud nemůžeme přijít na to, co správná e-mailová adresa je.
Kontaktujeme také uvedené telefonní číslo, pokud máme podezření, že došlo k prolomení informací o kreditní kartě držitele karty, tj. K použití podvodným způsobem. E-mail našich klientů používáme také k upozornění na vydání aktualizovaných verzí softwaru,  nových služeb nebo propagačních nabídek.

3. Souhlas
Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tím, že je lze použít pro výše uvedené účely a že Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb je oprávněným držitelem těchto informací. Pokud se rozhodnete neregistrovat nebo neposkytnout osobní údaje, můžete i nadále používat náš web, ale nebudete moci přijímat další služby nebo přistupovat k určitým oblastem, které vyžadují registraci. Když aktivujete svůj účet, dáváte svůj souhlas s občasným přijímáním informací od nás. V každé komunikaci od nás budete mít příležitost odhlásit se z další komunikace; Alternativně nás můžete kontaktovat, abychom vás vyjádřili vaše volby na adrese uvedené v dolní části této stránky.

4. Přístup k vašim informacím
Máte právo zkontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytli, a zajistit, aby byly vždy přesné a aktuální. Chcete-li tyto informace zkontrolovat nebo aktualizovat, jednoduše zadejte do oblasti vašeho účtu nebo požádejte o zaslání těchto informací emailem.

5. Zabezpečení informací
Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb je pevně odhodlána chránit vaše informace a zajistit, aby byly vaše volby respektovány. Přijali jsme silná bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením, změnami nebo zničením. Všechna citlivá data jsou uložena za několika branami firewall na zabezpečených serverech s omezeným přístupem zaměstnanců. Zaručujeme, že všechny transakce elektronického obchodování se řídí nejnovějšími bezpečnostními opatřeními a využívají nejlepší dostupné technologie. Technologie Secure Sockets Layer (SSL) se používá při zadávání online objednávek nebo přenosu citlivých informací. SSL je jednou z nejbezpečnějších metod předávání informací přes internet.

6. Uchovávání informací
Informace uchováváme, dokud je nezbytné poskytovat služby požadované vámi a ostatními, s výhradou zákonných povinností tyto údaje dále uchovávat. Informace spojené s vaším účtem budou zpravidla uchovávány, dokud již nebude nutné poskytovat služby nebo dokud nás nepožádáte o jejich smazání nebo smazání vašeho účtu podle toho, co nastane dříve. Dále můžeme ze smazaných účtů uchovávat informace, abychom dodržovali zákon, předcházeli podvodům, řešili spory, řešili problémy, pomáhali s vyšetřováním, vymáhali podmínky použití a podnikli další kroky povolené zákonem. S informacemi, které uchováváme, bude zacházeno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nakonec mohou být vaše data uložena také pro statistické účely prodeje.

7. Práva uživatelů v EU a EHP
Pokud se obvykle nacházíte v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru, máte právo na přístup, opravu, stažení nebo vymazání svých informací, jakož i právo omezit a vznést námitky proti určitému zpracování vašich informací. Zatímco některá z těchto práv platí obecně, některá práva platí pouze za určitých omezených okolností. Tato práva popisujeme níže:
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a v případě potřeby je můžete upravit nebo odstranit nebo omezit. V některých případech můžete mít právo na přenositelnost svých údajů. Můžete nás také požádat, abychom neposílali marketingovou komunikaci a nepoužívali vaše osobní údaje, když provádíme profilování pro účely přímého marketingu. Můžete se odhlásit z přijímání  e-mailových zpravodajů a další marketingové komunikace podle pokynů k odhlášení, které vám byly v těchto e-mailech poskytnuty.

Zprávy transakčních účtů nebudou ovlivněny, pokud se odhlásíte z marketingové komunikace.

8. Co děláme s informacemi, které sdílíte
Vaše informace nejsou nikdy sdíleny mimo společnost bez vašeho svolení. Uvnitř společnosti jsou data uložena za několika branami firewall na zabezpečených serverech s omezeným přístupem uživatelů. Když se zaregistrujete na našem webu, budete požádáni o uvedení svých kontaktních údajů, včetně platné e-mailové adresy. Tyto informace používáme k zasílání aktualizací o potvrzení objednávek Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb a informace o našich službách. Při objednávce od nás požadujeme číslo vaší kreditní karty a fakturační adresu. Tyto informace používáme pouze k fakturaci produktů, které jste si v té době objednali. Můžeme příležitostně vyžadovat pomoc jiných společností, abychom poskytli omezené služby naším jménem, jako je balení, přeprava a doručení, zákaznická podpora a registrace událostí. Těmto společnostem poskytneme pouze informace potřebné k tomu, aby mohly tyto služby poskytovat; tito poskytovatelé služeb jsou vázáni přísnými zásadami ochrany osobních údajů a je zakázáno používat vaše informace k jiným účelům.

Ve velmi vzácných případech může Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb zveřejnit vaše osobní údaje bez předchozího upozornění, pouze pokud je to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:
(a) dodržování zákonných předpisů nebo dodržování s právním procesem poskytovaným na Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb nebo na webu;
(b) chránit a bránit práva nebo majetek Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb a její rodiny webových stránek a nemovitostí; a
(c) v naléhavých případech k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb, jejích webových stránek nebo veřejnosti.

9. Jak se odhlásit
Poskytujeme uživatelům možnost odhlásit se z přijímání aktualizací našich produktů, zpravodajů a další komunikace od nás. Můžete se odhlásit kliknutím na odkaz uvedený v našich elektronických zásilkách nebo kontaktováním nás na adrese v dolní části této stránky. 10. Vztahují se zásady ochrany osobních údajů Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb na odkazované webové stránky? Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na informace shromážděné na našem webu nebo prostřednictvím pouze naší webové stránky. Stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetí strany rty. Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb není odpovědná za jednání těchto třetích stran, včetně jejich postupů v oblasti ochrany soukromí a jakéhokoli obsahu zveřejněného na jejich webových stránkách. Doporučujeme vám přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů a dozvědět se více o tom, co, proč a jak shromažďují a používají osobní údaje. Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb dodržuje průmyslově uznávané standardy pro zabezpečení jakýchkoli osobních údajů, které máme v držení, a pro jejich zabezpečení před neoprávněným přístupem a nedovolenou manipulací. Jak je však pravda u všech online akcí, je možné, že třetí strany mohou nezákonně zachytit přenosy osobních údajů, nebo jiní uživatelé stránek mohou zneužít nebo zneužít vaše osobní údaje, které mohou ze stránek shromažďovat. Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb používá k zobrazování našich reklam na tomto webu reklamní společnosti třetích stran. Veškeré podrobnosti najdete v našich zásadách používání souborů cookie. Tyto reklamní společnosti třetích stran používají soubory cookie a pixel 1 x 1. gify nebo webové majáky k měření a zlepšování účinnosti reklam pro jejich klienty. K tomu mohou tyto společnosti používat anonymní informace o vašich návštěvách našich webových stránek a jiných webových stránek, ale neshromažďují žádné informace, které by vás mohly osobně identifikovat nebo s nimiž mohou být spojeny. Mezi tyto informace patří:
datum / čas zobrazení bannerové reklamy, zobrazená bannerová reklama, jejich cookie a IP adresa.
Tyto informace lze také použít pro marketingové účely předvoleb online. Pokud chcete zabránit inzerentům třetích stran ve shromažďování údajů, můžete aktuálně navštívit web každé reklamní sítě samostatně Tato stránka vám také umožní zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů reklamních společností třetích stran.

11. Změny těchto zásad
Pokud provedeme změny v našich zásadách ochrany osobních údajů, tyto změny zde zveřejníme, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, je zveřejníme. Pokud se kdykoli rozhodneme použít vaše informace jiným způsobem, než jaký byl uveden v době, kdy byly shromážděny, upozorníme vás e-mailem.

12. Prosazování politiky
Pokud se z nějakého důvodu domníváte, že Společnost Global Investment Group CZ,založená podle zákona 89/2012 Sb tyto zásady nedodržuje, informujte nás prosím a my se budeme snažit co nejdříve provést opravy.

13. Dotazy nebo připomínky
Pokud máte dotazy nebo komentáře k těmto zásadám ochrany osobních údajů, pošlete nám e-mail nebo nám
napište na adresu:
Astoria Management Group CZ,s.r.o
Správce Global Investnent Group CZ
Pražákova-Štýřice 1008/69 - AZ Tower,Brno 639 00,Česká republika
gigcz@gigcz.com
Tekefon:+420 736 654 777

Informace o tom, jak kontaktovat Global Investnent Group, naleznete na naší kontaktní stránce.

Datum účinnosti od 01.03.2021