Než začnete investovat

Před samotnou realizací investice je třeba si odpovědět na několik otázek. Čím k sobě budete poctivější, tím lépe a s menšími problémy se vám pak bude žít v případě dočasných výkyvů hodnoty nakoupených cenných papírů.

Kolik peněz mohu investovat, aniž by to ohrozilo běžný chod mé domácnosti?

Jaké jsou moje budoucí výdaje, kterým se nevyhnu (nástup dítěte na střední školu, plánovaná operace a s ní související výpadek příjmů)?

Jaké mi zůstanou rezervy pro případ neočekávaných výdajů (nová lednička, oprava auta)?

PDF Desatero pro investory do podnikových dluhopisů

Obecně pak platí pár věcí, které by měly být součástí vaší investiční strategie:

Diverzifikace portfolia:
Své peníze vložte do více typů investičních produktů. Snížíte tak investiční rizika a případná ekonomická krize by měla mít menší dopad na celkovou výnosnost.

Pragmatické rozhodování:
Držte se svých stanovených cílů a nepodléhejte náladám na trzích. Unáhlená rozhodnutí při nákupu i odprodeji investičních nástrojů nejsou na místě.

Pravidelné investování:
Pravidelné investice chrání před výkyvy na trzích. Začněte klidně i s malými částkami – časem se vám toto rozhodnutí bude jevit jako velmi správné.

Nepodceňujte rizika:
Seznamte se s veškerými dostupnými informacemi před realizací každé investice.

Likvidní rezerva:
Vždy si držte část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech.

Investujte, nespekulujte:
Držte se osvědčené strategie „koupit a držet“.

Kde hledat inspiraci? Podívejte se po svém okolí a určitě ji tam najdete. Co skutečně potřebujete? Zdraví, potraviny, bydlení, energie. A protože chcete i své portfolio mít životaschopné, doplňte do něj tyto prvky také.