Emise: GIGCZ3

Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?

Společnost založená podle zákona 89/2012 SB jejímž správcem je Astoria Management Group CZ,s .r .o. disponuje vlastním majetkem složeného z vlastnictví LLC "NS-OIL" s obratem cca 200 mil. Eur ročně a vlastnící firmu Limited company Liability Oil Company "Refinery Northern" s hodnotou projektu cca 5 mld.Euro.

Za společností stojí také zkušený tým spolupracovníků, kteří se v ropném průmyslu pohybují přes 20 let a disponují jedinečným know-how při otevírání nových nalezišť ropy a zpracovávání ropných produktů a jejich distribucí na trhu.

Dále tým odborníků pro ochranu životního prostředí a získávání pitné vody netradičním způsobem.

S Využitím ropných produktů se počítá nejméně do roku 2050 - 2060.
Velmi důležitým faktorem je vlastní těžba ,zpracování a distribuce. Modernizace zařízení umožní zvýšit kapacitu provozů pro vyšší výnosy z provozu a následně prostřednictvím nadačního fondu financovat objekty sociálního charakteru a památkové objekty včetně objektů pro výrobu životadárné tekutiny jako je pitná voda.

Emise dluhopisů obstarává a distribuuje banka jako Administrátor dluhopisů.
Na splacení emise dohlíží nezávislý Agent pro zajištění v jehož prospěch je poskytnuto ručení záruční listinou banky spolu s Administrátorem dluhopisů.

Základní informace

Emitent Astoria Management Group CZ, s.r.o.
Název emise RMCZRU
Měna Euro
Datum emise 04.06.2021
Datum splatnosti 31.12.2025
Emisní kurz 100 %
Lhůta pro upisování 04.06.2021 - 31.12.2024
Úroková sazba 4,25%
Výplata výnosů Ročně-zpětně
Jmenovitá hodnota 500.000,00
Celkový objem emise 50.000.000,00
Forma dluhopisů na řád
Podoba dluhopisů Listinná
ISIN: CZ0003532772
Administrátor Vantu Bank
Agent Vantu Bank
Zajištěnost Dluhopisy zajištěné bankovní záruční listinou

Kontaktní formulář

Základní informace o emitentovi

Název: Astoria Management Group CZ,s.r.o
Adresa: Pražákova-Štýřice 1008/69 - AZ Tower,Brno 639 00,Česká republika
IČO: 09231633

Co se stane po odeslání vaší reservační objednávky ?

1. Obdržíte e-mail s potvrzením o úspěšném přijetí vaší objednávky od Administrátora dluhopisů.
2. Obdržíte od Administrátora dluhopisů smlouvu na úpis dluhopisů
3. Podepíšete smlouvu na úpis dluhopisů, podpis autorizovaný notářem, a doručíte Administrátoru dluhopisů zpět.[kurýrní poštou,nebo osobně]
4. Provedete platbu na účet administrátora dluhopisů podle podepsané smlouvy na upisování dluhopisů.
5. Po připsání platby na účet administrátora dluhopisů
6. Administrátor dluhopisů vám předá zakoupené dluhopisy podle požadavku doručení dluhopisu uvedeném ve smlouvě o upisování dluhopisů