Ekologická politika

1. PŘEHLEDSPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ  se snaží být lídrem v oblasti udržitelnosti životního prostředí a věří, že úspěšná budoucnost našeho podnikání a zákazníků, kterým sloužíme, závisína udržitelnosti prostředí, komunit a ekonomik, ve kterých působíme.Jako odpovědný občan společnosti neseme odpovědnost za posouzení dopadů našich akcí a toho, jak ovlivňují životní prostředí, a to jak přímo z hlediska našich vlastních operací, tak nepřímo prostřednictvím našich nákupních rozhodnutí, produktů a služeb, které nabízíme našim zákazníkům a obchodní příležitosti, které sledujeme.Zavázali jsme se minimalizovat dopad našich operací na životní prostředí a demonstrovat vedoucí postavení integrací environmentálních hledisek do všech našich obchodních praktik.

2. ROZSAH PŮSOBNOSTI
Požadavky této zásady se vztahují na všechny subjekty a zaměstnance SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ.Ačkoli se tato zásada vztahuje na všechny subjekty a zaměstnance, primárním publikem pro tuto zásadu jsou osoby odpovědné za její implementaci, jmenovitě vedoucí obchodních linií a místní vedení každé entity Společnosti.

3. ZÁVAZEK OD SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTIČNÍ SKUPINA CZ
Chceme, aby naše výrobky, služby a výroba byly součástí udržitelné společnosti. Zavázali jsme se k:

A. Závazky v oblasti životního prostředí
Chraňte životní prostředí:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ bude chránit životní prostředí, včetně
prevence znečištění, odpovědným řízením našich operací;
• Přikládá této environmentální politice náležitou váhu při budoucím plánování a investičních
rozhodnutích;
• Navrhne výrobky s cílem snížit jejich nepříznivý dopad na životní prostředí při výrobě, používání a
likvidaci;
• Sníží spotřebu zdrojů, odpad a znečištění v našich provozech;

Dodržování:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTIČNÍ SKUPINA CZ bude dodržovat nebo překračovat naše
závazky v oblasti životního prostředí, včetně zaujetí proaktivního přístupu k environmentální legislativě, která ovlivňuje naše podnikání.

b. Operace

Cíle a cíle:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ stanoví cíle a cíle v rámci systému
environmentálního managementu k dosažení neustálého zlepšování a udržitelného rozvoje;
• Stanoví a pravidelně přezkoumává a podává zprávy o pokroku v plnění cílů a úkolů v úsilí o neustálé
zlepšování našeho systému environmentálního managementu za účelem zlepšování našeho environmentálního chování a trvalé prevence znečištění.

Vlastní operace:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ minimalizuje dopady našich vlastních
operací na životní prostředí prostřednictvím řízení osvědčených postupů v oblasti našeho využívání energie, dopravy, spotřeby materiálu, používání vody, odpadu a emisí;
• Povzbudíme dodavatele, subdodavatele, maloobchodníky a recyklační firmy našich produktů, aby
přijali stejné ekologické principy jako COMPANY GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ;

Rozhodnutí o nákupu:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ bude při rozhodování o nákupu brát v úvahu
vliv našich dodavatelů na životní prostředí a environmentální atributy produktů a služeb;

Audit:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ zajistí dodržování našich zavedených
procesů environmentálního managementu prostřednictvím pravidelných interních a externích auditů.

C. Zapojení a transparentnost

Zaměstnanci:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ zvýší povědomí zaměstnanců a podpoří
kreativitu a nadšení zaměstnanců s ohledem na provádění našich environmentálních politik, pokynů, programů a iniciativ;
• Neustále bude propagovat povědomí o životním prostředí, odpovědnost a osvědčené postupy a podporovat kulturu environmentální udržitelnosti naší společnosti prostřednictvím vzdělávání a interníchiniciativ ke snižování naší ekologické stopy.

Hlášení:
• SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ bude transparentně podávat zprávy o našich vnitřních výsledcích v oblasti životního prostředí prostřednictvím našich webových stránek společnosti.