Náš příběh

Společnost GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ

je společnost založená podle zákona 89/2012 sb. jako obchodně - inženýrská – stavebně dodavatelská skupina, která historicky navazuje na společnost STAVOINFORM a.s. se sídlem Kollárova 634, Kroměříž, Česká republika a na také na společnost  ASTORIA MANAGEMENT s.r.o. a pokračuje v jejích aktivitách potřebných pro přípravu, realizaci a uvedení do provozu svých projektů a také projektů, kde vystupuje jako partnerská firma.

z2

Roky 1990-2006

V roce 1991 byla založena stavební firma Květoslav Janík - STAVOINFORM, jenž se zabývala stavebními pracemi objednávanými privátními, státními i zahraničními investory v České republice a také v zahraničí.

V roce 1992 vstoupila firma do spolupráce se zahraničními investory především z Velké Británie, Německa a Rakouska jako komplexní poskytovatel stavebních prací, které zahrnovaly přípravu projektových dokumentů a doprovodných kroků ke správnímu a stavebnímu řízení a následné realizaci těchto projektů.

Vzhledem k nárůstu objednávek a jejich objemů, zejména od zahraničních investorů, firma jako fyzická osoba musela řešit nárůst zakázek. Tuto situaci řešila přeměnou firmy z fyzické osoby na právnickou osobu a rozhodla se pro formu akciové společnosti.

Od roku 1995 již dále působí firma na trhu jako STAVOINFORM a.s. a zároveň se změnou formy společnosti byl také navýšen fond kolektivního investování a změna v organizační struktuře se vstupem zahraničního akcionáře. Ve stejném roce začala působit pobočka společnosti STAVOINFORM a.s. přes své dceřinné společnosti v Moskvě a Grozném na území Ruské Federace se zaměřením na východoevropské a asijské trhy.

V únoru 1995 byla uzavřena smlouva mezi společností STAVOINFORM a.s. a  Ministerstvem stavebnictví Ruské Federace na realizaci výstavby, " Rekonstrukce a modernizace města Grozného a dalších měst Severního Kavkazu" v celkovém objemu 95 Milionů USD pro rok 1995 a 1996.

V letech 1997 - 1998 byla získána zakázka v pozici generálního dodavatele na realizaci projektu "Obnova Čečenské republiky" Kompletní zakázka od zpracování projektové dokumentace až po realizaci vyprojektovaných staveb a objektů spojených s celkovou rekonstrukcí města Groznyj.

Rozsah zakázky byl v rozsahu přesahující 1,5 Mld. USD.  Realizace projektových prací byla zahájena v roce 1996 a vlastní práce byly zahájeny v roce 1997 s pokračováním v letech 1998 až do roku 2002. Meziobdobí byla realizace několikrát pozastavena vinou Ruské finanční krize a státního bankrotu v roce 1998.

Tato finanční krize a státní bankrot měly také velmi vážné následky pro STAVOINFORM a.s., které si vynutily  změny v organizaci firmy.

Souběžně se státní zakázkou v Ruské Federaci v roce 1996 získala společnost STAVOINFORM a.s. zakázku na dostavbě a modernizaci 1 a 2 bloku jaderné elektrárny Chmelnická na Ukrajině.

Na této zakázce společnost pracovala až do roku 1999, kdy pro finanční krizi v Ruské Federaci a na Ukrajině svoji účast byla nucena z finančních důvodů ukončit. V důsledku výše zmíněné finanční krize v Ruské Federaci a Ukrajině rokem 2000 společnost přijala nové organizační uspořádání a zakládá mezinárodní strukturu - Sdružení právnických firem "STAVOINFORM", kde vznikají nové společnosti v České republice i v zahraničí pro převzetí  prací na projektech původní společnosti  STAVOINFORM,a.s.

Od roku 2004  se sdružení stalo členem asociace " ITAGY CEMENT PLANT",  kde byl sdružením vlastněn 60% podíl akcií cementového závodu a jeho přidružených aktivit. Tyto akcie byly později prodány.

Roky 2007- 2012

Postupně, se situací na trhu, se formovaly nové činnosti a služby ve sdružení "STAVOINFORM". Rokem 2007 se hlavní činností společnosti stává obchod, příprava komplexních projektů s finanční podporou pro  průmyslová odvětví od dopravních, průmyslových, občanských a bytových staveb s ohledem na měnící se požadavky ekologie v České republice, Evropské unii a Ruské Federaci.

V roce 2009 se podařilo uzavřít významné smlouvy o partnerství s finančními skupinami jako např.  DELL finance USAROYAL Founds atd.  S cílem poskytnout finanční zdroje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšnou realizaci investičních záměrů až pro realizaci investičních projektů na klíč  na základě bankovních záruk generálního dodavatele.

Tato změna umožnila investorovi získat svůj projekt a to kompletně formou dodavatelského úvěru. Podmínkou je, aby jedna společnost ze sdružení byla generálním dodavatelem díla a investor by realizovaný projekt po kolaudaci odkoupil. Následně by investor splácel dodavatelský úvěr.

Roky 2013 - 2021

Rok 2013 je mezníkem ve sdružení "STAVOINFORM". Ze sdružení některé firmy vystupují a do sdružení vstupuje řada nových firem, mezi kterými je také firma ASTORIA MANAGEMENT s.r.o. a ASTORIA MANAGEMENT GROUP CZ, s.r.o., která se stává novým členem sdružení v roce 2020 a zároveň Správcem sdružení.

Sdružení koncem roku 2020 s přistoupením firmy ASTORIA MANAGEMENT GROUP CZ, s.r.o. mění svou strukturu a také název na „ GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ “.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ