Investiční akcie

Investiční akcie je cenný papír vydávaný investičním fondem, např. akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV). S těmito akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet společnosti, nebo podfondu, k němuž byly vydány. Odkoupením investiční akcie zanikají.

Mezi oblíbené formy investice do investičních akcií patří v Evropě investice do speciálních fondů nemovitostí. Tato forma je nejvíce využívána v Německu. Nemovitostní fondy investují především do pozemků, komerčních i rezidenčních projektů či do podílů v nemovitostních společnostech. Část aktiv pak mají tyto fondy v likvidních aktivech (často hotovost na účtech v bankách).

Shrnutí investice do investičních akcií nemovitostních fondů:

  • profesionální správa majetku
  • likvidita investičních akcií (vypořádání trvá obvykle měsíc)
  • diverzifikace rizik v rámci portfolia
  • vhodný zajišťovací prvek portfolia (nekorelují s akciovými indexy)
  • daňové zvýhodnění (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů)
  • poplatky vzhledem ke správě (vstupní, výstupní, za správu)
  • vhodný delší investiční horizont