Pravidelné investice

Pro ty, kdo mají obavy investovat jednorázově vyšší částky či teprve začínají vytvářet rezervy, je pravidelné investování ideální volbou. V praxi se totiž ukazuje, že právě tato forma může v delším horizontu ochránit před rizikem krátkodobých poklesů hodnoty investice.

Průměrování nákupních cen

Důležitou vlastností pravidelného investování je princip průměrování nákupních cen. Jde o to, že investujeme-li měsíčně stále stejnou částku, pokaždé za ni nakoupíme jiné množství cenných papírů a dlouhodobě dochází k průměrování nákupní ceny. Pokud hodnota cenného papíru poklesne, nakoupíme jich za stejnou částku více, což se nám zúročí ve chvíli, kdy hodnota investice opět vzroste.

Shrnutí pravidelného investování

Rozložení v čase:
V případě pravidelných investic hraje svou roli rozložení jednotlivých nákupů v čase a z toho plynoucí nejvýznamnější výhoda, kterou je potlačení rizika špatného načasování investice v případě kolísání trhů.

I s nízkými částkami:
Investování již od nízkých částek nezatěžuje váš rozpočet a v dlouhodobém horizontu přináší jedno z nejefektivnějších zhodnocení. Můžete začít s nižší částkou v řádech stovek korun měsíčně a postupně přidávat dle vašich možností.

Rizika investic:
I když jsou některá rizika potlačená, tak i pravidelné investice s sebou nesou rizika stejně jako jakákoliv jiná investice. I zde platí, že hodnota investice může kolísat, návratnost investované částky není zaručena a minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.