Industrial Waste

Syntetická výroba naftového paliva z komunálního odpadu

Charakteristika projektu

Schopnost profesionálního zpracování denního výsledného množství odpadu z domácností a průmyslového odpadu je známkou výkonnostní úrovně společnosti.

V současné době je téma zpracování značného množství odpadů domácností a průmyslových komplexů, které se nahromadily v průběhu života společnosti.

Aktuální situace vyžaduje komplexní přístup, jak ke způsobům zpracování tohoto odpadu, tak k technologiím používat druhotné suroviny přijaté v průběhu tohoto zpracování.

Stávající způsoby zpracování firemních, domácích a průmyslových odpadů jsou založeny v zásadě na spalování tohoto odpadu, který způsobuje tvorbu zdraví škodlivých chemických karciogenů nebezpečných pro život a abillitů (dioxiny, furany atd.), které způsobují nenapravitelné škody na půdě, obyvatelstvu i fauně. Vede ke znečištění životního prostředí, zvýšení úmrtnosti a snížení průměrné délky života populace planety.

Fotogalerie (ilustrační foto)

Kontaktní formulář