Nadační fond žít v míru

Svou činnost zahájil fond v létě roku 2019. Postupně však svou činnost rozšiřuje na celé území Evropské unie a Ruské federace . Jejím zřizovatelem je Evaluation Trade s.r.o.

Za dobu svého trvání nadační fond podporuje subjekty finančními prostředky. Díky této podpoře tak výrazně pomohla neziskovému sektoru.

Podporu získávají zejména nemocnice a další zdravotnická zařízení, sociální ústavy, školy, sportovní oddíly a kluby, záchranné stanice, významné kulturní instituce, církevní a historické památky a v neposlední řadě i jednotlivci.

Jednalo se především o děti a dospělé se zdravotním či mentálním postižením.

Těmto nadační fond pomáhá k nákupu zdravotních pomůcek, případně léků, pobytů u moře či v lázních, které nehradí zdravotní pojišťovny a podobně.

Nadační fond během své existence podporuje také spoustu významných akcí.

Nadační fond žít v míru významně podporuje také další prestižní nadace.

Poslání a cíl nadačního fondu

Posláním Nadačního fondu je podpora projektů, které jsou zaměřeny a blíže uvedeny v následujících bodech

1. rozvoj duchovních hodnot se zaměřením zejména na
a) na podporu zvyšování úrovně vzdělanosti,
b) na podporu rozvoje osobnosti,
c) podporu uplatňování etických hodnot ve společnosti,

2. ochrana lidských práv,

3. výchova a vzdělávání se zaměřením zejména na
a) podporu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a ostatních studujících na všech stupních vzdělávací soustavy, včetně příspěvků na činnost dětí a mládeže v zájmových organizacích a sportovních klubech,
b) podporu volno časových aktivit,
c) podporu studijních a odborných stážích českých občanů v zahraničí,

4. rozvoj kultury a umění se zaměřením zejména na
a) obnovu kulturního dědictví českého státu,
b) podporu živého umění včetně lidového,
c) prezentace českého umění a české kultury v zahraničí,

5. sport a tělovýchova se zaměřením zejména na
a) podporu sportu a sportovních odvětvích, jakož i prezentace v zahraničí,
b) podporu rozvoje motorismu,
c) podporu jezdectví a hippoterapie,

6. sociální a humanitární péče včetně podpory chráněných dílen a obdobných zařízení,

7. zdravotnictví včetně podpory speciálních zdravotních programů, pobytů v lázních a u moře.

8. ochrana životního prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obecně prospěšných programů, s důrazem na uplatnění nejnovějších ekologických a vědeckotechnických poznatků,

9. věda a výzkum,

10. rozvoj regionálního a komunitního života včetně podpory turistického ruchu,

11. rozvoj neziskového sektoru se zaměřením na podporu občanských aktivit, nadací a nadačních fondů a organizací poskytujících obecně prospěšné služby
https://nfzvm.webnode.cz/nase-projekty/

Pokud se rozhodnete poskytnout dar nadačnímu fondu.
Dar je možné poskytnout následujícím způsobem:
mezibankovním převodem na Transparentní účet:

2201 641 161/2010(Kč) vedený u FIO Banky

CZ72 2010 0000 0022 0164 1161 (Kč)

230 164 1169/2010(EURO) vedený u FIO Banky

CZ94 2010 0000 0023 0164 1169(EURO)

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Název účtu: NADAČNÍ FOND ŽÍT V MÍRU

Pokud se rozhodnete poskytnout příspěvek na školní i mimoškolní vzdělávání dětí.
Příspěvek je možné poskytnout následujícím způsobem:
mezibankovním převodem na Transparentní účet:

250199 9704/2010(Kč) vedený u FIO Banky, která zveřejní:

 • Běžný zůstatek na transparentním účtu
 • Datum operace
 • Částka - objem operace
 • Typ operace
 • Název protiúčtu
 • Reference plátce
 • Zpráva pro příjemce
 • Konstantní symbol operace
 • Variabilní symbol operace
 • Specifický symbol operace
 • Poznámku k operaci
 • Údaje banka zveřejní na svých internetových stránkách

 

CZ4620100000002501999704 (Kč)

Název účtu: NADAČNÍ FOND ŽÍT V MÍRU

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Za Vámi poskytnutý dar děkujeme .
Na požádání obdržíte darovací smlouvu pro odečet své daňové povinnosti.

Kontaktní informace

NADAČNÍ FOND ŽÍT V MÍRU

IČ : 08199515
DIČ : CZ 08199515

Adresa
AZ TOWER  Pražákova 1008/69,
639 00 Brno, Česká republika

Mr. Kvetoslav  Janík  / Předseda správní rady
Mrs. Elena Volokh  / Místopředseda správní rady
Mr. Alan Silver / Finanční konzultant

Kontaktní formulář