Libre Asset Management AG

Je investiční společnost je součástí finanční skupiny GIGCZ od roku 2021. Působíme na poli kolektivního investování. Obhospodařujeme vlastní podílové fondy a spravujeme aktiva zákazníků na základě smluvního vztahu (Asset Management).
Individuální správa aktiv zákazníka na základě smluvního vztahu (Asset Management) je významnou součástí našeho business modelu.

Naším cílem je dlouhodobě poskytovat svým klientům správu aktiv na vysoké profesionální úrovni, vedoucí ke spokojenosti klienta. Velmi si vážíme toho, že řada významných klientů je s námi již dlouhou řadu let.

Službu Asset Management poskytujeme jak významným institucím, a to včetně společností se státní účastí a institucím nakládajícím s veřejnými prostředky, tak movitějším fyzickým osobám. Vhodnou investiční strategii vydefinujeme společně s klientem, kdy je cílem správně stanovit rizikový profil a očekávaný výnos portfolia. To je reflektováno ve smluvních investičních limitech a povolených investičních instrumentech.

Klientská portfolia jsou standardně stavěna zejména na dluhopisech a akciích (v poměru závisejícím na vydefinovaném rizikovém profilu portfolia), tyto dvě hlavní třídy aktiv potom mohou být doplněny alternativními produkty, jako jsou např. nemovitostní fondy.
Základním investičním principem je široká diverzifikace portfolia, snižující jedinečné riziko jednotlivých investic a celého portfolia.
Portfolia jsme připraveni „ušít klientovi na míru“, tj. stanovit strukturu portfolia tak, jak nejlépe vyhovuje očekáváním a investičním cílům klienta. Vedle toho alternativně nabízíme též předdefinované investiční strategie, lišící se mírou rizika a očekávaným výnosem (vyvážená, růstová a dynamická strategie).

Portfolia spravujeme aktivně, tj. v závislosti na očekávaném vývoji finančních trhů upravujeme v případě potřeby tzv. taktickou alokaci aktiv (typicky poměr dluhopisů a akcií) v rámci smluvních investičních limitů pro jednotlivé instrumenty tak, abychom optimalizovali budoucí výkonnost a riziko portfolia.

Cílem aktivní správy není kopírovat žádný tržní index či srovnávací benchmark. Klíčovým faktorem je pro nás příznivá absolutní výkonnost portfolia na doporučeném investičním horizontu.

Významnou součástí služby Asset Management je řízení měnového rizika portfolia, v současné době zejména minimalizace rizika oslabení cizích měn (EUR, USD) proti české koruně.

Klient tak získává portfolio, využívající i zahraniční investiční příležitosti, avšak nemusí se obávat negativního vlivu oslabení cizích měn (více v části Náš investiční přístup).

K hlavním principům služby Asset Management tak patří:

  • individuální přístup, možnost vydefinování investiční strategie „na míru“,
  • široká diverzifikace portfolia v souladu s investiční strategií,
  • aktivní řízení portfolia s cílem optimalizovat jeho výkonnost a riziko,
  • aktivní řízení měnového rizika portfolia a v současné době zejména minimalizace rizika oslabení cizích měn proti české koruně,
  • důraz na absolutní, nikoliv relativní výkonnost portfolia,
  • reporting v rozsahu a frekvenci dle potřeb klienta,
  • transparentní smluvní vztah

Kontaktní formulář