INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES AG

Jsme specialisté na investice, cenné papíry a fondové struktury.

Poskytujeme poradenské služby, jimiž podporujeme naše klienty při dosahování jejich obchodních cílů.

Kvalitně odvedená práce je pro nás samozřejmostí. Rozhodujeme se a jednáme tak, jako kdyby byla v sázce naše osobní reputace IBS International Business Services AG.

IBS International Business Services AG je zaměřena do korporativních zajištěných dluhopisů které jsou vhodné pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 5 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí státní dluhopisy.

Investice do IBS International Business Services AG jsou rozkládány napříč sektory i regiony. IBS International Business Services AG investuje především do zajištěných dluhopisů neinvestičního ratingu, které díky své kreditní prémii nabízí vyšší potenciál zhodnocení.

Výběru zajištěných dluhopisů předchází důkladná fundamentální analýza společnosti spolu s makro analýzou daného státu a jejich zajištění.
Preferujeme zajištěné dluhopisy s delší dobou do splatnosti. Rizikovější zajištěné dluhopisy mají v portfoliu vyšší váhu a/nebo delší dobu do splatnosti a naopak.

Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál zajištěného dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.

Předpoklad vyšší výnosnosti
Firemní zajištěné dluhopisy mají vyšší výnosový potenciál, než je tomu u státních dluhopisů. Kreditní riziko emitentů omezujeme důkladnou analýzou prováděnou na průběžné bázi a daným zaručením dluhopisu.

Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb
Do portfolia IBS International Business Services AG jsou vybírány zejména dluhopisy s delší dobou do splatnosti, které jsou u nás méně citlivé na pohyby úrokových sazeb.

Důkladná diverzifikace
IBS International Business Services AG pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio IBS International Business Services AG obsahuje minimálně 40 titulů.

Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
Je možné investovat již od částek 500.000,00 Euro
Zásadou společnosti je odbornost a odpovědnost
Společnost obhospodařuje majetek s odbornou péčí, tedy kvalifikovaně, čestně, odpovědně a jedná v nejlepším zájmu investorů.

Pro úspěšnou činnost společnosti je nezbytná důvěryhodnost a dobrá pověst.

Pracovníci společnosti postupují při výkonu své činnosti s odbornou péčí a v souladu s vnitřními předpisy.

Obhospodařování majetku ve fondech kolektivního investování je prováděno v závislosti na kalkulaci výnosnosti a návratnosti konkrétních investičních příležitostí s přihlédnutím k jejich rizikovosti. Investiční portfolio je vytvářeno zejména s přihlédnutím ke kritériu rizikovosti, výnosnosti a návratnosti investice.

Naše služby

KLÍČOVÉ AKTIVITY
Posláním naší společnosti je pomoci klientům realizovat jejich podnikatelské aktivity nebo projekty. K naplnění tohoto cíle používáme celou řadu finančních nástrojů počínaje úpisem akcií až po emitování dluhopisů.

Proč my?

+ PROFESIONALITA
Naši zaměstnanci a spolupracovníci mají dlouhodobé zkušenosti z oblasti finančního a daňového práva.

+ ZKUŠENOSTI
Za dobu působení naší společnosti v prostředí

+ PODPORA
Obsluhujeme klienty po celé EU. Proklientský přístup, pochopení obchodní strategie a dlouhodobých cílů klienta jsou klíčem našeho úspěchu.

Kontaktní formulář