Evaluation Trade s.r.o.

je mladá dynamická společnost jenž může nabídnout svým klientům dlouholeté zkušenosti s poskytováním služeb tuzemské i zahraniční klientele.

EVALUATION TRADE s.r.o. vznikla jako logická nadstavba společnosti ASTORIA MANAGEMENT s.r.o. pro přípravu a zpracování  projektové dokumentace včetně ekonomickou technických ukazatelů připravovaných projektů a  vyřizování veškeré administrativy spojené se získáním všech potřebných povolení k realizaci projektu a technického dozoru realizovaných projektů společnosti GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ.

Naše znalosti a schopnosti jsou garancí profesionality, kvality poskytovaného obchodního poradenství. Předností našeho týmu je individuální přístup ke klientovi a řešeným situacím.

Principem naší činnosti je vstřícnost vůči požadavkům klientů a poskytování adresných služeb reagující na konkrétní potřeby našich klientů při zohlednění nejen právních ale i dalších hledisek na které klient klade důraz.

Vždy se zaměřujeme na nejefektivnější realizaci obchodních transakcí.

Poskytujeme komplexní poradenství pro zákazníky. Tomu odpovídají znalosti a zkušenosti jednotlivých členů týmu.

Díky těmto předpokladům nabízíme našim klientům prvotřídní služby za přijatelných finančních podmínek a to při dokonalé znalosti tuzemského i zahraničního podnikatelského prostředí.

Naše společnost se také zabývá technickou a inženýrskou činností ve výstavbě.

Součástí těchto činností je také pracovní náplň cenových konzultantů, pro investory zajištění servisu při organizaci výběrových řízení, projektového řízení staveb a dále zajišťovaní činností technického dozoru investora při realizaci výstavby.

Při této činnosti, má také stavební divizi VITALIY HOLYANYCH, jenž se zabývá realizací menších projektů občanské výstavby zejména dokončovací práce na stavebních objektech a povrchové úpravě interiérů v České republice.

V současné době společnost EVALUATION TRADE s.r.o. nabízí širokou škálu činností  pro kompletní přípravu a realizaci stavebních projektů.

Společnost má ucelený kádr externích odborných pracovníků, jejichž kvalita a odborná zdatnost byla ověřena v řadě realizací a to jak s tuzemskými tak i se zahraničními klienty.

Postavení společnosti na trhu je vybudováno na seznámení zákazníků s mnohaletou poctivou týmovou prací a na aktivním přístupu k řešení  jednotlivých obchodních případů.

Významnou části předmětu činnosti společnosti je zpracování výkazu výměr ( soupis stavebních výkonů ) z projektové dokumentace, které jsou podkladem pro stanovení celkové ceny stavby a k výběru dodavatelů materiálů a stavby.

Projektové řízení staveb/Project Management

Nabízíme kompletní řízení projektu od fáze přípravy přes realizaci stavby až po uvedení stavby do provozu:

 • výkon činností projektových manažerů
 • technický dozor investora TDI
 • koordinace dodavatelů jednotlivých části staveb
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • zajištění projednávání a získání potřebných vyjádření  a povolení  k územnímu řízení , staveb.povolení atd.
 • cenová konzultace ( Cost management )
 • propočty všech stupňů projektové dokumentace
 • rozpočty staveb
 • cenový a technický dohled v rámci přípravy a realizace projektu.
 • zpracování výkazu výměr a specifikaci dodávek
 • zajištění poptávek a zpracování nabídek stavebních materiálu a dodavatelů stavby
 • organizace výběrových řízení a vyhodnocení nabídek
 • kontrola fakturace a cenových dodatků staveb ( více práce, méně práce )
 • kompletní cenový servis pro stavební projekty

Controling/Paymaster

 • kontrola veškerých relevantních  dokladů nutných pro realizaci díla
 • kontrola projektové dokumentace
 • kontrola smluvních dokumentů / smlouva o dílo atd.
 • kontrola rozpočtu stavby
 • kontrola provedených stavebních prací / kvalita, harmonogram, fakturace
 • kontrola veškerých změn v projektové dokumentaci i při realizaci
  zpracování zpráv / úvodní , měsíční a závěrečné

Kontaktní formulář