Deliata LTD

Jsme specialisté na investice, cenné papíry a fondové struktury. Poskytujeme poradenské služby, jimiž podporujeme naše klienty při dosahování jejich obchodních cílů.

Kvalitně odvedená práce je pro nás samozřejmostí. Rozhodujeme se a jednáme tak, jako kdyby byla v sázce naše osobní reputace.

NAŠE SLUŽBY

RATING
Posuzujeme, dle mezinárodní metodologie, schopnost podniku hradit své závazky.

SCORING
Analyzujeme rizika (scoring) investic do cenných papírů - dluhopisů, směnek, podílových listů.

PRODEJ SPOLEČNOSTÍ
Prodáváme společnosti nebo jejich části investorům z EU. Dlouhodobě vyhledáváme investice do technologických START-UP projektů.

EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ
Zajišťujeme financování (projektu, rozvoje, akvizic...) prostřednictvím emisí cenných papírů.

KLÍČOVÉ AKTIVITY
Posláním naší společnosti je pomoci klientům realizovat jejich podnikatelské aktivity nebo projekty. K naplnění tohoto cíle používáme celou řadu finančních nástrojů počínaje úpisem akcií až po emitování dluhopisů

EMISE DLUHOPISŮ
Korporátní dluhopisy jsou vhodný nástroj pro podnikatelské subjekty, kteří nedisponují dostatečným kapitálem pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.

Našim klientům zajišťujeme komplexní služby při vytváření dluhopisových emisí, kdy naše práce začíná vytvořením prospektu nebo emisních podmínek a končí získáním kapitálu.

VSTUP INVESTORA
Zastupujeme investory, kteří dlouhodobě vyhledávají investiční příležitosti do projektů nebo společností bez přímého vlivu v těchto společnostech. Tzn. naši investoři očekávají fixní roční výnos, ale nechtějí se podílet na řízení těchto společností.

PROČ MY

+ PROFESIONALITA
Naši zaměstnanci a spolupracovníci mají dlouhodobé zkušenosti z oblasti finančního a daňového práva.

+ ZKUŠENOSTI
Za dobu působení naší společnosti v prostředí evropského trhu se nám podařilo obsloužit klienty z různých segmentů podnikání. Celková hodnota těchto transakcí přesahuje hranici 1 mld. EUR.

+ PODPORA
Obsluhujeme klienty po celé EU. Proklientský přístup, pochopení obchodní strategie a dlouhodobých cílů klienta jsou klíčem našeho úspěchu.

Kontaktní formulář